แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.จอมประทัด

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 O40รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 อบต.จอมประทัด 17
2 O40 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อบต.จอมประทัด 43
3 O29 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565 อบต.จอมประทัด 28
4 O29 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤมิชอบ อบต.จอมประทัด 23
5 O36 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.จอมประทัด 37
6 O41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 อบต.จอมประทัด 31
7 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2564 อบต.จอมประทัด 45
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด พ.ศ. 2565 อบต.จอมประทัด 23
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. 2565 อบต.จอมประทัด 46
10 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ. 2565 อบต.จอมประทัด 20

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Spanish Vietnamese


โทร. 098-8253378


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมประทัด
ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-7281-2