TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

แบบฟอร์มบริการประชาชน อบต.จอมประทัด

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 110
2 การเขียนบันทึกการรับคำขอรับบริการขออนุญาตก่อสร้าง อบต.จอมประทัด 107
3 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง อาคาร อบต.จอมประทัด 87
4 บันทึกการรับคำขอรับบริการขออนุญาตก่อสร้าง อบต.จอมประทัด 88
5 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน อบต.จอมประทัด 95
6 หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน อบต.จอมประทัด 65
7 หนังสือรับรองผู้ประกอบสถาปัตยกรรม อบต.จอมประทัด 72
8 หนังสือรับรองผู้ประกอบวิศวกรรมควบคุม อบต.จอมประทัด 79
9 หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต อบต.จอมประทัด 88
10 การเขียนคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร อบต.จอมประทัด 1139


  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281-2,  โทรสาร 0-3274-7281-2
E-mail : saraban@jompratud.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3274-7281-2
สำนักปลัด : 0-3274-7281-2 ต่อ 

กองคลัง : 0-3274-7281-2 ต่อ


กองช่าง : 0-3274-7281-2 ต่อ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281-2 ต่อ  

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.