TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

กิจกรรม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบต.จอมประทัด 119
2 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อบต.จอมประทัด 50
3 O38 โครงการวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี อบต.จอมประทัด 92
4 O38 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคมของทุกปี อบต.จอมประทัด 57
5 ศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มเนื่องมาจากพระราชดำริ อบต.จอมประทัด 633
6 ศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อบต.จอมประทัด 705
7 โครงการส่งเสริมอาชีพ "ตะกร้ามัดเชือกฟาง" ผู้ดูแลเว็บไซต์ 10801
8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผู้ดูแลเว็บไซต์ 2684
9 โครงการใส่ใจและเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ต.จอมประทัด ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1031
10 โครงการมอบทุนการศึกษา ผู้ดูแลเว็บไซต์ 2619

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281-2,  โทรสาร 0-3274-7281-2
E-mail : saraban@jompratud.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3274-7281-2
สำนักปลัด : 0-3274-7281-2 ต่อ 

กองคลัง : 0-3274-7281-2 ต่อ


กองช่าง : 0-3274-7281-2 ต่อ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281-2 ต่อ  

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.