ข้อมูลอื่น ๆ - อบต.จอมประทัด

      จากสภาพพื้นที่ชุมชนของตำบลจอมประทัด มีลักษณะการกระจายอยู่ตามพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีถนนสายต่างๆที่ผ่านหมู่บ้านเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางชุมชน ได้แก่ วัด โรงเรียน และศาลากลางบ้านฯ ซึ่งมีอยู่กระจายทั้งตำบลประชาชนส่วนใหญ่ จึงไปใช้วัดโรงเรียนและศาลากลางบ้านที่มีรัศมีอยู่ใกล้กับบ้านของตนทำให้วัดโรงเรียน และศาลากลางบ้านแต่ละแห่งมีความสำคัญเท่า ๆ กัน
      กลุ่มและสถาบันต่างๆ ที่จัดตั้งในตำบลจอมประทัด มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ความพร้อมในการรวมกลุ่มของชุมชนตำบลจลอมประทัด ในการก่อตั้งเป็นกลุ่มใหญ่นั้นยังไม่พร้อมมากนักเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่าง ต้องรับจ้างทำงานตามบริษัทต่างๆ แต่ความพร้อมในการรวมกลุ่มเดิมนั้นมีความพร้อมพอสมควรแต่ต้องมีการกระตุ้นจูงใจบ้าง ในบางครั้งซึ่งกลุ่มพลังมวลชนหรือกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
     อปพร. จำนวน 33 คน
     อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 73 คน
     กลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 80 คน
     ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร จำนวน 72 คน
     ศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดภาคประชาชน จำนวน 17 คน
     ศูนย์พัฒนาครอบครัว จำนวน 26 คน
     คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 80 คน
     คณะกรรมการที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 72 คน
     สภาเด็กและเยาวชนตำบลจอมประทัด จำนวน 21 คน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Spanish Vietnamese


โทร. 098-8253378


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมประทัด
ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-7281-2