TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.จอมประทัด

อาชีพ
   

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  *   ณ  วันที่  ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘    สำรวจจำแนกตามอาชีพ   จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานระดับตำบล  (จปฐ.)   ปี  ๒๕๕๘ 

 

อาชีพ

จำนวนเพศชาย

(คน)

จำนวนเพศหญิง

(คน)

จำนวนรวม

(คน)

 

ไม่มีอาชีพ

นักเรียน

นักศึกษา

ทำนา

ทำไร่

ทำสวน

ประมง

ปศุสัตว์

รับราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ  หรือไม่ระบุ

 

๗๓

๒๕๔

๑๒

๑๒๒

๑๖๐

๔๑

๔๙๒

๗๕

๑๖

๕๑

 

 

๑๐๙

๒๔๘

๔๐

๘๙

๑๐

๑๗๕

๔๒

๔๙๐

๑๐๙

๑๒

๗๖

 

 

๑๘๒

๕๐๒

๕๒

๒๑๑

๑๒

๓๓๕

๑๓

๘๓

๑๓

๙๘๔

๑๘๔

๒๘

๑๒๗

 

รวมทั้งหมด

๑,๓๕๑

๑,๔๑๐

๒,๗๒๗

 

 

*  หมายเหตุ     จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้  อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้

การท่องเที่ยว

งานประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง   เป็นงานประจำของวัดแจ้งเจริญจะจัดขึ้นประมาณกลางเดือน  ๕  ของทุกปี   จะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากมายประมาณ  ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  คน  ซึ่งจะมีจำนวนกะเหรี่ยงมาชุมนุมกันมาก   กะเหรี่ยง  มาทำไม  ที่วัดแจ้งเจริญตำบลจอมประทัด  อำเภอวัดเพลง   จังหวัดราชบุรี  กะเหรี่ยงที่จะกล่าวต่อไปนี้  คือ  กะเหรี่ยงจากลุ่มแม่น้ำพาชี  ทั้งหมดมีพื้นที่ตั้งแต่กาญจนบุรี   ราชบุรี   เพชรบุรี   จนกระทั่งถึงประจวบคีรีขันธ์

              วัดแจ้งเจริญนี้ชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า  “วัดเจดีย์ขาว”  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๓  ตำบลจอมประทัด  อำเภอวัดเพลง   จังหวัดราชบุรี  ถ้าเราพูดถึงวัดแจ้งเจริญทุกคนก็มักจะมุ่งไปที่เรื่องนี้  ในปีจะมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงจากลุ่มแม่น้ำพาชีเดินทางมามนัสการหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์และรูปหล่อหลวงพ่อนวมเป็นประจำทุกปีมิได้ขาด  สำหรับความเป็นมาที่ชาวกะเหรี่ยงเดินทางมาที่วัดแจ้งเจริญเป็นจุดเดียวกันโดยมิได้นัดหมายเพราะถ้าใครบอกว่าจะมาแล้วไม่มาจะผิดผี   พวกเขาจะไม่ทำกันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วคน  ถึงแม้ว่าการเดินทางในสมัยก่อนจะแสนยากลำบากอย่างไร  ก็ไม่ย่อท้อขนาดห้วยแห้ง  สองพี่น้อง   ยางกลัดเหนือ   ยางกลัดใต้   บ้านข่า   โป่งกระทิง  สวนผึ้ง   ยางหัก   หนองหญ้าปล้อง    บ้านพลุพลู  ฯลฯ   ว่าเดินทางมายากลำบากเพียงใด  แต่พวกเขาขอให้ได้มาอุ้มลูกจูงหลานเดินทางรอนแรมมาให้ถึงวัด   เพื่อนมัสการหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์และรูปหล่อหลวงพ่อนวม  พร้อมทั้งพลีกรรม  บวชพระ บวชชี ขอลูก  อาบ  กินน้ำมนต์อำนาจผลบุญที่ได้ทำนั้นทำให้พวกเขา   สบายใจ   ขจัดปัดเป่าสิ่งสุมภายในจิตใจ  ฉะนั้นประวัติความเป็นมาของพวกชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเหล่านี้   จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งทั้งที่เป็นเพียงชาวป่าชาวเขา  เขากลับมาซึ้งใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง

              นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่  เพื่อต้องการดูพิธีกรรมของชาวกระเหรี่ยงที่นับถือหลวงพ่อนวมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีต   และเป็นที่นี้เพียงแห่งเดียวที่มีการชุมนุมของชาวกะเหรี่ยงมากมายที่สุด ในโลก   มีชาวบ้านตำบลจอมประทัดทำอาหารเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ๆ  ให้กับชาวกะเหรี่ยง  นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นสิ่งที่แปลก  และน่าสนใจกลับการมาท่องเที่ยววัดแจ้งเจริญในช่วงเวลานี้


 


  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281,  โทรสาร 0-3274-7282
E-mail :  jompratud@gmail.com

เว็บไซต์ อบต.จอมประทัด      :  www.jompratud.go.th

Facebook อบต.จอมประทัด  :  www.facebook.com/jompratud

งานประชาสัมพันธ์ : 0-3274-7281 ต่อ 101
สำนักปลัด : 0-3274-7281 ต่อ  106

กองคลัง : 0-3274-7281 ต่อ 108


กองช่าง : 0-3274-7281 ต่อ 107
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.