สภาพทั่วไป-อบต.จอมประทัด

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดอยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 129 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอวัดเพลง โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดเพลงประมาณ 4 กิโลเมตร และมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ที่ ZONE 47 พิกัด -X 1483851 พิกัด -Y 0596112alt
 

เนื้อที่

     มีพื้นที่ 10.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,328.75 ไร่alt
 

อาณาเขต

     alt ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวัดเพลง และตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ
     alt ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ
     alt ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
     alt ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อalt
 

ประชากร

     มีประชากรทั้งสิ้น 3,578 คน แยกเป็นชาย 1,716 คน หญิง 1,862 คน

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วย 200 260 362 622
หมู่ที่ 2 บ้านบางกระลี้ 169 232 257 489
หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ 228 352 355 707
หมู่ที่ 4 บ้านหมู่ใหญ่ 107 216 195 411
หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลองเล็ก 123 143 213 396
หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ 140 208 206 414
หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง 83 137 143 280
หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน 77 128 131 259
รวม 1,127 1,716 1,862 3,578

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)alt
 

จำนวนหมู่บ้าน

     ตำบลจอมประทัด ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
     alt หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วย
     alt หมู่ที่ 2 บ้านบางกระรี้
     alt หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ
     alt หมู่ที่ 4 บ้านหมู่ใหญ่
     alt หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลองเล็ก
     alt หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ
     alt หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง
     alt หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสนalt


ภูมิประเทศ

     มีสภาพท้องที่เป็นที่ราบ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่ พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นร่องสวน มีลำปะโดงไหลผ่าน

alt


สภาพอากาศ

     ลักษณะอากาศ อากาศอบอุ่น ค่อนข้างร้อนและฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน
altaltaltalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Spanish Vietnamese


โทร. 098-8253378


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมประทัด

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-7281-2