ประวัติความเป็นมา-อบต.จอมประทัด

ประวัติความเป็นมา อบต.จอมประทัด

     ตำบลจอมประทัดถือกำเนิดขึ้นมาประมาณ 200 ปี กล่าวคือ มีคลองเล็กที่แยกจากคลองประดู่ซึ่งเป็นคลองใหญ่แยกมาจากแม่น้ำแควอ้อม พื้นที่บริเวณปากคลองเล็กอยู่ตรงข้ามกับวัดประดู่ ที่ปากคลองได้มีจอมปลวกขนาดใหญ่และศาลเจ้าไม่ปรากฎแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้น แต่ก็เป็นที่เคารพและสักการะของคนในพื้นที่และคนที่สัญจรทางเรือผ่านไปมา ซึ่งตามเรื่องราวดั้งเดิมที่เล่าต่อกันมาได้มีครอบครัวชาวจีนตระกูลแซ่เล้ามีอาชีพค้าขาย ซึ่งจะเดินทางไปมาค้าขายสินค้าระหว่างปากคลองประดู่และปากคลองเล็กถึงคลองปากท่อ เมื่อไปค้าขายประสบความสำเร็จกลับมาก็จะมากราบไหว้และแก้บนที่ศาลเจ้าแห่งนี้ โดยวิธีการจุดประทัดทุก ๆ ครั้งทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นได้พบเห็นและเกิดความศรัทธาเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าจึงได้พากันนิยมจุดประทัดเพื่อเป็นการสักการะบูชาหรือแก้บนตลอดมา จนเป็นประเพณีสืบต่อกันมา และได้มีชาวบ้านในละแวกนั้นได้เรียกจอมปลวกที่ปากคลองเล็กว่า "จอมประทัด" สืบต่อกันมาจนกลายเป็นชื่อของตำบล "จอมประทัด" มาจนทุกวันนี้
     ส่วนคลองเล็กต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คลองจอมประทัด" ตามชื่อของท่านขุนจอมประทัด ซึ่งมีที่มาอยู่ว่า นายเจียม อรุณมณี ได้เป็นกำนันคนแรกของตำบลจอมประทัดและมีบ้านเรือนปลูกอาศัยอยู่ใกล้กับคลองเล็ก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหลายพระองค์ ได้เสด็จทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่งมาจอดพักและผูกเรือพระที่นั่ง ณ ต้นสะเดาปากคลองจอมประทัด เพื่อทำครัวเสวยพระกายาหารเช้า ณ บริเวณนี้ นายเจียม อรุณมณี และชาวบ้านได้เข้าเฝ้าชื่นชมในพระบารมีของพระองค์ท่านจนต่อมานายเจียม อรุณมณี ได้รับพระราชทินนามแต่งตั้งให้เป็น "ท่านขุนจอมประทัด" อีกทั้งชาวบ้านในตำบลนี้จึงได้พร้อมกันเรียกชื่อคลองเล็กเป็น "คลองจอมประทัด" เพื่อยกย่องในเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูลของท่านขุนจอมประทัดมาจนทุกวันนี้
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Spanish Vietnamese


โทร. 098-8253378


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมประทัด
ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-7281-2