TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

     ตำบลจอมประทัดถือกำเนิดขึ้นมาประมาณ 200 ปี กล่าวคือ มีคลองเล็กที่แยกจากคลองประดู่ซึ่งเป็นคลองใหญ่แยกมาจากแม่น้ำแควอ้อม พื้นที่บริเวณปากคลองเล็กอยู่ตรงข้ามกับวัดประดู่ ที่ปากคลองได้มีจอมปลวกขนาดใหญ่และศาลเจ้าไม่ปรากฎแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้น แต่ก็เป็นที่เคารพและสักการะของคนในพื้นที่และคนที่สัญจรทางเรือผ่านไปมา ซึ่งตามเรื่องราวดั้งเดิมที่เล่าต่อกันมาได้มีครอบครัวชาวจีนตระกูลแซ่เล้ามีอาชีพค้าขาย ซึ่งจะเดินทางไปมาค้าขายสินค้าระหว่างปากคลองประดู่และปากคลองเล็กถึงคลองปากท่อ เมื่อไปค้าขายประสบความสำเร็จกลับมาก็จะมากราบไหว้และแก้บนที่ศาลเจ้าแห่งนี้ โดยวิธีการจุดประทัดทุก ๆ ครั้งทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นได้พบเห็นและเกิดความศรัทธาเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าจึงได้พากันนิยมจุดประทัดเพื่อเป็นการสักการะบูชาหรือแก้บนตลอดมา จนเป็นประเพณีสืบต่อกันมา และได้มีชาวบ้านในละแวกนั้นได้เรียกจอมปลวกที่ปากคลองเล็กว่า "จอมประทัด" สืบต่อกันมาจนกลายเป็นชื่อของตำบล "จอมประทัด" มาจนทุกวันนี้
     ส่วนคลองเล็กต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คลองจอมประทัด" ตามชื่อของท่านขุนจอมประทัด ซึ่งมีที่มาอยู่ว่า นายเจียม อรุณมณี ได้เป็นกำนันคนแรกของตำบลจอมประทัดและมีบ้านเรือนปลูกอาศัยอยู่ใกล้กับคลองเล็ก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหลายพระองค์ ได้เสด็จทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่งมาจอดพักและผูกเรือพระที่นั่ง ณ ต้นสะเดาปากคลองจอมประทัด เพื่อทำครัวเสวยพระกายาหารเช้า ณ บริเวณนี้ นายเจียม อรุณมณี และชาวบ้านได้เข้าเฝ้าชื่นชมในพระบารมีของพระองค์ท่านจนต่อมานายเจียม อรุณมณี ได้รับพระราชทินนามแต่งตั้งให้เป็น "ท่านขุนจอมประทัด" อีกทั้งชาวบ้านในตำบลนี้จึงได้พร้อมกันเรียกชื่อคลองเล็กเป็น "คลองจอมประทัด" เพื่อยกย่องในเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูลของท่านขุนจอมประทัดมาจนทุกวันนี้

  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281,  โทรสาร 0-3274-7282
E-mail :  jompratud@gmail.com

เว็บไซต์ อบต.จอมประทัด      :  www.jompratud.go.th

Facebook อบต.จอมประทัด  :  www.facebook.com/jompratud

งานประชาสัมพันธ์ : 0-3274-7281 ต่อ 101
สำนักปลัด : 0-3274-7281 ต่อ  106

กองคลัง : 0-3274-7281 ต่อ 108


กองช่าง : 0-3274-7281 ต่อ 107
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.