อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2023


TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จอมประทัด

alt
นางสาววิภารัตน์  ทองคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
โทร. 081-5849419


alt
นางสาววิภารัตน์  ทองคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

โทร. 081-5849419  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281-2,  โทรสาร 0-3274-7281-2
E-mail : saraban@jompratud.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3274-7281-2
สำนักปลัด : 0-3274-7281-2 ต่อ 

กองคลัง : 0-3274-7281-2 ต่อ


กองช่าง : 0-3274-7281-2 ต่อ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281-2 ต่อ  

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.