พุธ 5 ตุลาคม 2022

บุคลากรสำนักปลัด อบต.จอมประทัด

alt
นางสาววิภารัตน์  ทองคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

โทร. 081-5849419

alt
นางสาววิภารัตน์  ทองคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด


โทร. 081-5849419


นางศศิธร ศรีประมงค์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 

 


 - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางศศิธร ศรีประมงค์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

น.ส.ศิริวรรณ  บุญณรงค์
นักทรัพยากรบุคคล

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน
  alt
  น.ส.นปภรณ์วรรณ  ศรีเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
น.ส.ศิรินทร์ทิพย์  กิตติศักดิ์นภาเลิศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


   alt     alt    alt    alt    alt

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Spanish Vietnamese


โทร. 098-8253378


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมประทัด
ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-7281-2