อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2023


TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

บุคลากรสำนักปลัด อบต.จอมประทัด

alt
นางสาววิภารัตน์  ทองคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
โทร. 081-5849419


alt
นางสาววิภารัตน์  ทองคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

โทร. 081-5849419นางศศิธร ศรีประมงค์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดจ.อ.นันทวัจน์ เทียนฉาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางศศิธร ศรีประมงค์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

น.ส.ศิริวรรณ  บุญณรงค์
นักทรัพยากรบุคคล
  alt
น.ส.นปภรณ์วรรณ  ศรีเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ศิรินทร์ทิพย์  กิตติศักดิ์นภาเลิศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

น.ส.นารีรัตน์ จิณะบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ศรวณีย์ อ้นตลบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายชัยวัฒน์ อรุณแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281-2,  โทรสาร 0-3274-7281-2
E-mail : saraban@jompratud.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3274-7281-2
สำนักปลัด : 0-3274-7281-2 ต่อ 

กองคลัง : 0-3274-7281-2 ต่อ


กองช่าง : 0-3274-7281-2 ต่อ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281-2 ต่อ  

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.