TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

บุคลากรสำนักปลัด อบต.จอมประทัด

alt
จ.อ.สุเทพ  เพชรธรรมรัฐ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
โทร. 082-2452865


alt
นางสาววิภารัตน์  ทองคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

โทร. 081-5849419นางศศิธร ศรีประมงค์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางศรันย์ญาภัส เอี่ยมจำรัส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางศศิธร ศรีประมงค์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

น.ส.ศิริวรรณ  บุญณรงค์
นักทรัพยากรบุคคล
  alt
น.ส.นปภรณ์วรรณ  ศรีเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ศิรินทร์ทิพย์  กิตติศักดิ์นภาเลิศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

น.ส.นารีรัตน์ จิณะบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ศรวณีย์ อ้นตลบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายชัยวัฒน์ อรุณแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281,  โทรสาร 0-3274-7282
E-mail :  jompratud@gmail.com

เว็บไซต์ อบต.จอมประทัด      :  www.jompratud.go.th

Facebook อบต.จอมประทัด  :  www.facebook.com/jompratud

งานประชาสัมพันธ์ : 0-3274-7281 ต่อ 101
สำนักปลัด : 0-3274-7281 ต่อ  106

กองคลัง : 0-3274-7281 ต่อ 108


กองช่าง : 0-3274-7281 ต่อ 107
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.